acdc @ Promedia: Mediehuset som lurade luxfällan

När tidningen NA, Nerikes Allehanda, flyttade in i nya lokaler anlitade man Ljusrum för att arbeta fram ett komplett koncept för ljus och inredning. Vi har unnat oss en pratstund med Fanny Englund om allt från ljusmattor via Svenska ljuspriset till hur man arbetat i projektet för att undvika luxfällan.

Promedia: 2500 m2 fördelat över 2 plan & 160 fasta arbetsplatser. I huset sitter Nerikes allehanda (NA), Örebrokuriren samt Promedias samlade administrativa avdelningar.

Ljusdesign (& inredning): Ljusrum | Förstudie: Ljusrum & Space

Elinstallatör: Goodtech | Fastighetsägare: Norrporten

Armaturer: acdc Azeta | acdc Hurricane 50 | HTL QUN170

Promedia_Rebel Light 5

Att designa ljus för arbetsmiljö, särskilt kontor, har blivit en stor del av många ljusdesigners yrkesliv. Men vi hör inte så mycket om projekten efter att de installerats. Detta trots att kontoret sannolikt är en av de miljöer där skillnaden mellan bra och dålig ljusdesign också gör störst skillnad för människan. Vi undrar hur detta kommer sig?

En bra stund efter att kontorstiden slutat ticka ringer Fanny upp. Hon drar sig lite för att gå in i denna diskussion.  Hon antyder att det inte är första gången ämnet diskuterats och att det kanske kunde vara kul att prata lite om det aktuella projektet. ”Självklart ska vi göra det” säger vi, men varför kommer du inte att vinna något Ljuspris med det här projektet då?”

– Haha… Med kontorsprojekten kommer ofta en konflikt mellan hyresvärd och fastighetsägare. Den ena parten vill ha det bästa av allt och den andra parten söker en OK lösning till minsta möjliga budget. Det kan skapa en frustration hos ljusdesigners som kanske uttrycker sig på så sätt att man inte lyfter fram de här jobben. Man får mindre inflytande i projektet när det tvingas in i standardiserade lösningar och då försvinner delar av möjligheten att sätta sin prägel på projektet, man får liksom inte visa sina färger fullt ut.

Promedia_Rebel Light 1

Menar du att det är fastighetsägarna som sätter käppar i hjulet?

– Nej, inte riktigt så, mer att hyresgästen kanske inte är fullt införstådd med vad som ingår i avtalet och därför har förhoppningar som ibland kan flyga ganska högt ovanför det som fastighetsägaren är beredd att betala för. Ljuset fastnar tyvärr ofta just där, mellan den uttalade visionen och verklighetens budget. Ljuset, till skillnad från t.ex. inredningen, handlas i regel av fastighetsägaren och då söker man så klart en lösning som är ekonomisk lätthanterlig snarare än den som är bäst lämpad för hyresgästens specifika önskemål.

”… när en erfaren ljusdesigner är involverad ska man så klart låta just erfarenheten och inte riktlinjerna ta besluten”- Fanny Englund

Promedia_Rebel Light 4

Så det vore bättre att fastighetsägaren hyrde ut en helt mörklagd lokal som hyresgästen sedan får härja fritt i?

– Det kunde vara en lösning. Eller att de skjuter till öronmärkta pengar som hyresgästen får designa ljus med. När pengarna är slut kan hyresgästen komplettera budgeten efter unika behov. Idag är det inte ovanligt att vi ser miljöer med dubbla uppsättningar armaturer, en armatur som fastighetsägaren installerat för att skapa ett fungerande grundljus, och sen en armatur som hyresgästen installerat för att bättre passa deras individuella behov… Rätt dumt för både budget och miljö kan man tänka…

När vi pratar med ljusdesigners om kontorsprojekt upplever vi ett ständigt svärande över påtvingade ”lux-mattor”. Är det samma konflikt som ligger bakom detta sattyg?

– Det kan väl hänga ihop på så sätt att man gärna förhåller sig till riktlinjer tagna ur Ljus & rum*, det blir lätt 300-lux-överallt-funkar-alltid-regeln, det finns många mindre bra sätt att uppfylla lux-kvoten på.

Så vi ska skrota Ljus & Rum?

– Alltså, riktlinjerna är i sig inte helt tokiga och syftet med Ljus & Rum är vettigt, det funkar i de fall när amatörer ska designa med ljus. Men när en erfaren ljusdesigner är involverad ska man så klart låta just erfarenheten och inte riktlinjerna ta de stora besluten. Så snart riktlinjerna blir ett krav från beställaren sitter du med en regelbok som egentligen inte hjälper en ljusdesigner till ett bättre resultat.

Promedia_Rebel Light 3

Ok, om vi återgår till projektet med Promedia, hur har ni arbetat för att undvika ”lux-fällan” i detta projekt?

-I fallet Promedia har Ljusrum anlitats för både ljusdesign och inredning. Vi arbetade fram en förstudie tillsammans med Promedia som involverade synpunkter även från de som senare skulle arbeta i lokalerna. I förstudien har vi dragit upp tydliga riktlinjer för denna lokal, men också för Promedias framtida lokaler, som förtydligar idéerna i både koncept och funktion. Med en bra förstudie får vi tidigt kunden med oss i projektet, om det uppstår diskussioner kring t.ex. budget har vi ett underlag att peka på, en livlina att spela ut om vi märker att projektet är på väg att glida oss ur händerna.

En livlina som ni fått användning av i projektet?

– Japp!

Promedia_Rebel Light 2

Ge oss några exempel på vad som finns med i förstudien.

I riktlinjerna behandlas egentligen allt som påverkar arbetsmiljön.  Speciellt för detta projekt är att ljuset fått ett eget kapitel där  vi tydligt beskrivit de för konceptet viktiga funktionerna , dels grunder som att det ska vara väl avbländat, lätt att underhålla, bra färgåtergivning i ljuskällor, ljuset ska vara dimbart osv… Men vi beskriver också gestaltningen och hur ljuset ska vara varierat; accentljus, vertikalljus, rätt ljus i olika funktioner. Allt anpassat för det flexibla och öppna kontor som kunden önskat.

En indirekt uppmaning att satsa på kvalitetsprylar alltså?

– Ungefär så.  Men vi lyfter även andra saker som går utanför armaturerna. Vikten av ljus på vertikala ytor, rekommendationer kring dagsljus, varierat ljus i pausytor, orienterande ljus i kommunikationsytor, behovsanpassad belysning vid vissa arbetsplatser, att ljuset ska gå att dimra sektionsvis efter olika behov och inte bara som en enhet…  Det ska vara bra kvalitet på armaturer, men det viktiga är ju resultatet och att de som arbetar i lokalerna ska få bästa möjliga chans att må bra och prestera efter bästa förmåga. Bra ljus är en förutsättning för det.

Finns det några konkreta exempel på detta hos Promedia?

– Vi har arbetat mycket med smalstrålande infällda downlights för att skapa en dynamik mot det jämnare ljuset från lysrörsarmaturer. Vi försöker bryta av ljuset i pausutrymmen genom att till exempel använda pendlade armaturer. Överlag är ljuset anpassat utefter utrymmet och vad det ska användas till.

Promedia_Rebel Light 7

För någon som oss, som säljer mycket infällda downlights, låter det här som goda nyheter?

– Alltså, i det här projektet funkade det bra. Men ibland föredrar jag pendlade armaturer. Nu fanns det goda argument för den infällda downlightern. Dels fokuserar de ljuset över borden på ett bra sätt, det blir ett tydligt ljus att samlas runt, att gemensamt arbeta i. Men det var också praktiskt, t.ex. ville man inte skymma whiteboards, skärmar eller projektorer i konferensrummen. Då är den infällda downlightern utmärkt, den är inte i vägen för några prylar.

”Människor ska ju spendera halva sina liv där, en dålig ljusdesign kan resultera i sjukskrivningar. Det är ett stort ansvar. ”- Fanny Englund

Promedia_Rebel Light 6

Vad tycker du om öppna kontor?

-Ur ett designperspektiv är det egentligen enklare att arbeta med den klassiska kontorsidén där det sitter en människa i ett eget rum. Då är det lätt att både gestalta rummet och skapa bra arbetsplatsbelysning utan att de olika elementen måste slåss om uppmärksamheten. I det öppna kontoret ökar risken att man tar den lätta vägen och skapar ett stort jämnt ljus, ett ljus som uppfyller kraven men som inte optimerar förutsättningarna för människan. Men ur många andra perspektiv är det öppna kontoret överlägset. De sociala bitarna så klart, men förhoppningsvis får också fler ta del av bra dagsljusinsläpp och sådana saker som annars bara ett fåtal kunnat njuta av.

Det låter som du tycker att det är svårt att designa ljus i öppna kontor?

-Ja! Det är kanske ett av de svåraste uppdragen vi får. Det finns oändligt många aspekter att tänka på, önskemålen och behoven kan vara lika många som antalet personer som arbetar på kontoret.  Människor ska ju spendera halva sina liv där, en dålig ljusdesign kan resultera i sjukskrivningar. Det är ett stort ansvar.

… och ändå vinner du inga ljuspris på att designa kontor?

-Nä, förmodligen inte. Men för att det ska ske hade man nog behövt kategorisera ljuspriset, och börjar man göra det så vet jag inte hur det skulle gå till, många kategorier blir det. Jag tror inte vi har den bredden i Svensk ljusdesign riktigt ännu. Ljusdesignen i ett kontor kommer alltid ha svårt att tävla mot en friare ljusdesign som inte har lika många faktorer att ta hänsyn till, det är kanske inte så konstigt egentligen.

Det finns mycket att prata om och Fanny är en nästan outtömlig källa att ösa information ur. Vi får säkert anledning att återkomma i ämnet men efter över en timma i telefon är det dags att avsluta för den här gången. Vi tackar Fanny och gratulerar Ljusrum, Promedia och Norrporten till ett lyckat projekt!

Promedia Örebro ljusdesign13_liten

Bakgrund

Mediebolaget Promedia omfattar 12 lokaltidningar i Mellansverige. Ljusrum har under närmare 10 år haft Promedia som kund och tillsammans med Lotta Löfgren och Ljusrum har man ritat om befintliga lokaler samt tagit fram riktlinjer för hur bolaget väljer sina framtida lokaler. Syftet är att skapa den bästa arbetsmiljön för de anställda och man beaktar i riktlinjerna alla viktiga faktorer; Ekonomi, arbetsmiljö, läge, fastighetsägare, inredning och, mycket föredömligt , ljuset. I riktlinjerna finns tydligt beskrivet att bra belysning är prioriterat vilket resulterat i att ett belysningsprogram finns bilagt hyreskontraktet.

Med riktlinjerna i ryggen skapas goda förutsättningar för Promedia att hitta rätt lokaler med engagerade fastighetsägare.  I detta projekt har Norrporten visat sig vara en utmärkt fastighetsägare som förstår vikten av, och agerar efter, att relationen med hyresgästen är nyckeln till en långsiktigt lyckosam verksamhet. Norrporten har varit lyhörda för kundens vision och önskemål genom hela projektet och visat att man vill göra skillnaden som skapar en för ändamålet perfekt lokal.