REBEL LIGHT upphör som exklusiv distributör för acdc lighting

Sedan 2011 har vi levererat och supportat acdc i Sverige. Vi vill rikta ett tack till alla ljusdesigners som hjälpt oss och acdc att etablera produkterna på den nordiska marknaden samt för äran i att leverera till era fantastiska projekt.

Vi tackar också acdc för ett fantastiskt samarbete. Särskilt Antonio Parente, Anne-Marie Hanson, Leah Morrisey , Zoe Swift, Rowan Lord, Carolyn Davies &  Jane Jones vars insatser för oss och våra kunder varit oss helt oumbärliga.

Självklart en stor tumme upp till Gareth Frankland & Louise Frankland som alltid kommer at förbli förebilder i huset REBEL.

Per idag upphör vi agera exklusiv distributör för acdc som framöver kommer att ha sin support förlagd hos ZG Lighting AB (Zumtobel Group). REBEL LIGHT håller självklart vår support öppen för pågående och avslutade projekt.

Lycka till acdc, vi syns på fältet!

 


 

REBEL LIGHT ends exclusive distribution of acdc lighting.

Since 2011 we’ve supplied and supported acdc products on the Swedish market. We thank all designers that have helped us and acdc to establish the brand on the Nordic arena, and for trusting us to supply your fantastic projects.

We’re also taking this opportunity to send a big ‘thank you’ to Antonio Parente, Anne-Marie Hanson, Leah Morrisey , Zoe Swift, Rowan Lord, Carolyn Davies &  Jane Jones – whose support have been invaluable to us and our customers.

And of course a big thumbs up to Gareth Frankland & Louise Frankland who will always remain big inspirations at the REBEL house.

As per today we are no longer the exclusive distributor for acdc whose support you will now find with ZG Lighting AB (Zumtobel Group). REBEL LIGHT will of course remain at your service for previous and ongoing projects.

Good luck acdc and see you out there!

 

Rickard Lundell, REBEL LIGHT

2017-07-14